1. Borri, C., Không ao ước gì bằng
  2. Borri, C., Tiếng Việt, tiếng Tàu
  3. Doumer, P., “Phải sánh Việt với Nhật”
  4. Fry, G.W., Việt Nam và Thái Lan
  5. Huard, P., Người Việt nói bằng mắt
  6. Kim Đại Trung, Hỡi phương Đông!
  7. Lam & Graham, Số liệu về Hoa kiều
  8. Man-đen-x-tam, “Người Việt độ lượng và ôn hòa”
  9. Murray, W., “Tây chinh phục bằng bạo lực”
  10. Phan Đình Khuê, Auvray, “Hạ Long dưới mắt tôi”
  11. Reid, T.R., Xã hội Đông, Tây (1)
  12. Reid, T.R., Xã hội Đông, Tây (2)
  13. Reid, T.R., Xã hội Đông, Tây (3)
  14. Reid, T.R., Xã hội Đông, Tây (4)
  15. Reid, T.R., Xã hội Đông, Tây (5)
  16. Shintaro Ishihara, Tây làm phách
  17. Shintaro Ishihara, Tự cho mình đúng!
  18. Stevenson & Guy, Gốm Việt nhất Đông Nam Á
  19. Tomita Kenji, Cái miệng người Việt