1. Ý kiến học giả nước ngoài về H.t. Thăng Long
  2. Ewan MacColl, “Bài ca Hồ Chí Minh” (QH)
  3. Trần Phu, “Tục xâm mình đời Trần”
  4. Trần Phu, “Cái cáng, cái nhà đời Trần”
  5. Trần Phu, “Nghe trống sợ bạc tóc!”
  6. Trần Phu, “Đàn hát múa đời Trần”
  7. Crisphoro Borri, “Không ao ước gì bằng”
  8. Borri, C., “Tiếng Việt, tiếng Tàu”
  9. Doumer, P., “Phải sánh Việt với Nhật”
  10. Fry, G.W., “Việt Nam và Thái Lan”
  11. Huard, P., “Người Việt nói bằng mắt”
  12. Kim Đại Trung, “Hỡi phương Đông!”
  13. Lam & Graham, “Số liệu về Hoa kiều”
  14. Mandelstam, “Người Việt độ lượng và ôn hòa”
  15. Murray, W., “Tây chinh phục bằng bạo lực”
  16. Phan Đình Khuê, Auvray, “Vịnh Hạ Long”
  17. Reid, T.R., “Xã hội Đông, Tây” (1)
  18. Reid, T.R., “Xã hội Đông, Tây” (2)
  19. Reid, T.R., “Xã hội Đông, Tây” (3)
  20. Reid, T.R., “Xã hội Đông, Tây” (4)
  21. Reid, T.R., “Xã hội Đông, Tây” (5)
  22. Shintaro Ishihara, “Tây làm phách”
  23. Shintaro Ishihara, “Tự cho mình đúng!”
  24. Stevenson & Guy, “Gốm Việt nhất Đông Nam Á”
  25. Tomita Kenji, “Cái miệng người Việt”