1. NỘI DUNG CỦA MỤC NÀY LÀ TIỂU SỬ, GIAI THOẠI,
  2. TÂM SỰ, HỒI ỨC CỦA / VỀ MỘT SỐ NHÂN VẬT VĂN HÓA VIỆT NAM
  3. “Á Nam Trần Tuấn Khải về bài thơ Anh khóa”
  4. “Bà Huyện Thanh Quan theo Phạm Thế Ngũ”
  5. “Bình Nguyên Lộc qua Sơn Nam”
  6. “Cao Bá Quát theo Phạm Thế Ngũ”
  7. “Chế Lan Viên về quê Bình Định”
  8. “Dương Quảng Hàm qua Nguyễn Hiến Lê”
  9. “Đào Duy Anh theo một số tác giả”
  10. “Đào Duy Từ theo Phạm Thế Ngũ”
  11. “Đặng Trần Côn theo Hoàng Xuân Hãn”
  12. “Đặng Trần Côn theo Phạm Thế Ngũ”
  13. “Hàn Mặc Tử qua Chế Lan Viên”
  14. “Hoàng Cầm về bài thơ Bên Kia Sông Đuống”
  15. “Hoàng Cầm về thơ làm sau năm 1958”
  16. “Hoàng Cầm về nghĩa chữ trong thơ mình”
  17. “Hoàng Ngọc Tuấn qua Võ Chân Cửu”
  18. “Hoàng Xuân Hãn kể chuyện tìm Bích Câu kỳ ngộ
  19. “Huy Cận viết Nhật ký yêu” (1)
  20. “Huy Cận viết Nhật ký yêu” (2)
  21. “Huy Cận viết Nhật ký yêu” (3)
  22. “Huy Cận viết Nhật ký yêu” (4)
  23. “Huy Cận viết Nhật ký yêu” (5)
  24. “Huy Cận viết Nhật ký yêu” (6)
  25. “Huy Cận viết Nhật ký yêu” (7)
  26. “Huy Cận viết Nhật ký yêu” (8)
  27. “Huy Cận viết Nhật ký yêu” (9)
  28. “Huy Cận viết Nhật ký yêu” (10)
  29. “Huy Cận kể chuyện thả diều”
  30. “Huy Cận kể chuyện ong trại”
  31. “Nam Cao qua bà Trần Thị Sen”
  32. “Nam Cao qua Tô Hoài”
  33. “Nguyên Hồng kể chuyện viết Bỉ vỏ
  34. “Nguyên Hồng qua Tô Hoài”
  35. “Nguyễn Bính qua Mộng Tuyết”
  36. “Nguyễn Công Trứ theo Phạm Thế Ngũ”
  37. “Nguyễn Công Trứ suýt bị chém đầu!”
  38. “Nguyễn Du theo một số tác giả”
  39. “Nguyễn Gia Thiều theo Phạm Thế Ngũ”
  40. “Nguyễn Hiến Lê theo Nguyễn Q. Thắng”
  41. “Nguyễn Khuyến theo Phạm Thế Ngũ”
  42. “Nguyễn Thị Du theo Nguyễn Đôn Phục”
  43. “Nguyễn Tuân kể chuyện theo kháng chiến”
  44. “Nguyễn Tuân qua Vũ Bằng”
  45. “Nguyễn Tuân và sương mồng Một Tết”
  46. “Nguyễn Tuân đãi Tây mắm tép”
  47. “Nguyễn Tuân qua Hoàng Cầm”
  48. “Nguyễn Tuân và giò lụa Hà Tĩnh”
  49. “Nguyễn Văn Ngọc về Nam thi hợp tuyển
  50. “Nhất Linh qua Nguyễn Tường Thiết”
  51. “Phạm Duy qua Hoàng Cầm”
  52. “Phạm Tiến Duật với cô Thạch Nhọn Thạch Kim”
  53. “Quang Dũng qua V.T. Trang và N.H. Thắng”
  54. “Tản Đà qua Nguyễn Tuân” (2)
  55. “Tản Đà qua Nguyễn Tuân” (1)
  56. “Tản Đà về Tản Đà thực phẩm
  57. “Tản Đà qua Ngô Tất Tố”
  58. “Tản Đà qua Vũ Bằng”
  59. “Tản Đà qua Đinh Hùng”
  60. “Tản Đà qua Nguyễn Khắc Xương”
  61. “Thạch Lam qua Đinh Hùng”
  62. “Trần Văn Khê theo báo Văn Nghệ
  63. “Võ Phiến về viết văn ở hải ngoại”
  64. “Vũ Trọng Phụng qua Ngô Tất Tố”
  65. “Xuân Diệu trong đời thường”