1. Tựa hồi ký Nhớ lại một thời (thủ bút)
  2. Về bài thơ Anh Khóa
  3. Bà Huyện Thanh Quan
  4. Bình Nguyên Lộc
  5. Cao Bá Quát
  6. Chế Lan Viên, “Tôi không bao giờ quên...”
  7. Dương Quảng Hàm
  8. Đào Duy Anh
  9. Đào Duy Từ
  10. Đặng Trần Côn (1)
  11. Nhật ký yêu (1)
  12. Nhật ký yêu (1)
  13. Nhật ký yêu (1)
  14. Nhật ký yêu (2)
  15. Nhật ký yêu (2)
  16. Nhật ký yêu (2)
  17. Uống bằng mũi?
  18. Nhật ký yêu (3)
  19. Nhật ký yêu (3)
  20. Nhật ký yêu (3)
  21. Nhật ký yêu (4)
  22. Nhật ký yêu (4)
  23. Nhật ký yêu (4)
  24. Nhật ký yêu (5)
  25. Nhật ký yêu (5)
  26. Nhật ký yêu (5)
  27. Nhật ký yêu (6)
  28. Nhật ký yêu (6)
  29. Nhật ký yêu (6)
  30. Thả diều, làm thơ
  31. Thả diều, làm thơ
  32. Thả diều, làm thơ
  33. Nhật ký yêu (7)
  34. Nhật ký yêu (7)
  35. Nhật ký yêu (7)
  36. Chân dung me Tây
  37. Nhật ký yêu (8)
  38. Nhật ký yêu (8)
  39. Nhật ký yêu (8)
  40. Nữ trạng nguyên N.T.D.
  41. Nhật ký yêu (9)
  42. Nhật ký yêu (9)
  43. Nhật ký yêu (9)
  44. Nhật ký yêu (10)
  45. Nhật ký yêu (10)
  46. Nhật ký yêu (10)
  47. Ong trại
  48. Ong trại
  49. Ong trại
  50. Đặng Trần Côn (2)
  51. Tính thời gian lối xưa
  52. Hàn Mặc Tử
  53. Hoàng Cầm (1)
  54. Hoàng Cầm (2)
  55. Nghĩa chữ trong thơ tôi
  56. Hoàng Cầm, “Mười ba tháng với Phạm Duy”
  57. Hoàng Ngọc Tuấn
  58. Hoàng Xuân Hãn
  59. Nam Cao (2)
  60. Nam Cao (1)
  61. Nguyên Hồng
  62. Tôi viết Bỉ vỏ
  63. Nguyễn Bính
  64. Nguyễn Công Trứ
  65. Chém đầu Nguyễn Công Trứ!
  66. Nguyễn Du
  67. Nguyễn Gia Thiều
  68. Nguyễn Hiến Lê
  69. Nguyễn Khuyến
  70. Tôi theo kháng chiến
  71. Nguyễn Tuân, quên làm sao được!
  72. Nguyễn Tuân và sương
  73. Nguyễn Tuân, Tây, mắm tép
  74. Nguyễn Tuân giết... trống
  75. Nguyễn Tuân ăn giò lụa Hà Tĩnh
  76. Nguyễn Văn Ngọc
  77. Nhất Linh
  78. Giữ nòi, yêu nước
  79. Quang Dũng
  80. Tản Đà thực phẩm
  81. Tản Đà, chén rượu vĩnh biệt
  82. Tản Đà ở Nam kỳ
  83. Tản Đà, một kiếm khách
  84. Tản Đà, vô duyên đối diện...
  85. Tản Đà dùng bữa
  86. Tản Đà, mối tình thứ ba
  87. Thạch Lam ở Hồ Tây
  88. Trần Văn Khê
  89. Vũ Trọng Phụng
  90. Xuân Diệu
  91. Viết văn ở ngoài nước