Đoàn Thiện ThuậtHãy lấy một chữ nào đó làm ví dụ để hiểu những ý mà Ðoàn Thiện Thuật trình bày. Chọn chữ “đúng”.(1)

Theo ÐTT, đúng là
âm đầu đ cộng vần ung cộng dấu sắc.

Theo một số nhà ngữ học khác, đúng là
phụ âm đ cộng nguyên âm u cộng (tổ hợp) phụ âm cuối ng (dấu sắc không được tính đến!).

Cộng như ÐTT, có thể gọi là cộng hồn. Cộng lối kia, là cộng xác.

Hiển nhiên, muốn hiểu được hồn chữ thì phải cộng hồn chứ không cộng xác!

(Thu Tứ)

(1) Vì tiếng Việt đơn âm nên âm tiết cũng chính là chữ.Cấu tạo của âm tiếttr. 18:

Chuỗi lời nói được con người phát ra thành những mạch khác nhau, những khúc đoạn, từ lớn đến nhỏ khác nhau. Ðơn vị phát âm nhỏ nhất là âm tiết (...)

tr. 71-72:

có nhiều sự kiện ngôn ngữ chứng tỏ rằng âm tiết tiếng Việt bao gồm ba bộ phận độc lập: thanh điệu, âm đầu và phần còn lại. Bộ phận thứ ba mang âm sắc chủ yếu của âm tiết (...) tạm gọi là phần vần (...)

tr. 81-84:

Theo cách nghiên cứu quen thuộc của những nhà nghiên cứu ngôn ngữ Ấn Âu người ta dễ dàng thấy trong âm tiết tiếng Việt có những yếu tố tương tự như những “nguyên âm”, những “phụ âm” trong những ngôn ngữ biến hình (...) âm tiết tiếng Việt được miêu tả như một tổ hợp của các phụ âm và nguyên âm, trong đó nhất thiết phải có một nguyên âm. Thanh điệu thường không được tính đến (...)

Lược đồ âm tiết là “Phụ âm + Nguyên âm + Phụ âm” trong đó phụ âm đầu và cuối có thể vắng, còn nguyên âm bao giờ cũng có mặt (...)

âm tiết được coi như một tổng số của những đơn vị bình đẳng. Mối quan hệ giữa chúng là những dấu cộng lạnh lùng (...)

Cách miêu tả này (...) không cho thấy được những đặc điểm của cấu trúc âm tiết tiếng Việt.


(Ðoàn Thiện Thuật,
Ngữ âm tiếng Việt, Nxb. Ðại Học Và Trung Học Chuyên Nghiệp, Hà Nội, VN, 1980)

____________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.