Cà-phê Sơn Tùng (HP)Ở thành phố Hải Phòng, ảnh chụp trong khoảng 25-3 đến 14-4-2015.