HÁT MÚA KỊCH TRUYỀN THỐNG (1)

             CLBNTTT: Câu lạc bộ Nghệ thuật Truyền thống
             RCKM: Rạp chèo Kim Mã

                Hát quan họ, CLBNTTT, Hà Nội, 1993                Hát quan họ, CLBNTTT, Hà Nội, 1993                Chèo cải biên “Hồ Xuân Hương”, RCKM, Hà Nội, 1993                Chèo cải biên “Hồ Xuân Hương”, RCKM, Hà Nội, 1993                Chèo cổ “Quan âm Thị Kính”, RCKM (sân khấu nhỏ), Hà Nội, 1993                Chèo cổ “Quan âm Thị Kính”, RCKM (sân khấu nhỏ),
                Hà Nội, 1993 (diễn viên phụ)
                Chèo (không nhớ tên vở), CLBNTTT, Hà Nội, 2000                Múa hát văn (không nhớ tên bài), CLBNTTT, Hà Nội, 2000