CÀ-PHÊ 304 (TP HCM) - 2015

             Tiệm cà-phê này nằm trong khuôn viên Hội trường Thống Nhất (tức Dinh Độc lập).