ĐÀI LIỆT SĨ Ở TP TUYÊN QUANG

           Ảnh chụp tháng 2 năm 2017