CÀ-PHÊ THỜI GIAN (TP NAM ĐỊNH)

           Ảnh chụp trong tháng 5-2017