CÀ-PHÊ Ở TAM ĐẢO

           Ảnh chụp trong tháng 5-2017