Ngẫu nhiên ngộ nghĩnh 01.01

           01.01 là “thân cành sống”, bộ thứ nhất

           Ảnh chụp ở rất nhiều nơi khác nhau

           Ngẫu nhiên có khi thật ngộ nghĩnh. Hay đây là Tạo hóa tạo hình?!