Cà-phê Vỹ Dạ Xưa (Huế)

           Ảnh chụp vào đầu năm 2017