Ngẫu nhiên ngộ nghĩnh 02.01

           02.01 là “ly cà-phê hay ly nước đá đang đợi cà-phê”, bộ thứ nhất.

           Ngẫu nhiên có khi thật ngộ nghĩnh. Hay đây là Tạo hóa tạo hình?!