Ngẫu nhiên ngộ nghĩnh 03.01

           03.01 là “đá”, bộ thứ nhất

           Ảnh chụp ở rất nhiều nơi khác nhau

           Ngẫu nhiên có khi thật ngộ nghĩnh. Hay đây là Tạo hóa tạo hình?!