Tượng đài ở ngã ba Cò Nòi (Sơn La)

           Ảnh chụp trong tháng 10 năm 2017