Trường Sa - Đường đi - Đảo Đá Lớn B

           Ảnh chụp trong tháng 4 năm 2016