Ngẫu nhiên ngộ nghĩnh 04.01

           04.01 là “hoa, trái, củ”, bộ thứ nhất

           Ngẫu nhiên có khi thật ngộ nghĩnh. Hay đây là Tạo hóa tạo hình?!