Trường Sa - Đảo Sơn Ca và đảo Nam Yết

           Ảnh chụp trong tháng 4 năm 2016