Ngẫu nhiên ngộ nghĩnh 05.01

           05.01 là “thức ăn”, bộ thứ nhất

           Ngẫu nhiên có khi thật ngộ nghĩnh. Hay đây là Tạo hóa tạo hình?!