Nghĩa trang liệt sĩ ở Huế

           Ảnh chụp trong tháng 1 năm 2017