Trường Sa - Đảo Sinh Tồn

           Ảnh chụp trong tháng 4 năm 2016