Tượng đài ở thành phố Sóc Trăng

           Ảnh chụp trong tháng 11 năm 2017