Trường Sa - Đá Cô Lin và đảo Phan Vinh

           Ảnh chụp trong tháng 4 năm 2016