Rừng tràm Trà Sư (An Giang)

           Ảnh chụp đầu tháng 11 năm 2017


                                                                Con nhan sen                                Xin lỗi người bạn đồng hành không quen biết về việc đăng bức ảnh này.