Trường Sa - Đảo Trường Sa Đông và Đá Tây B

           Ảnh chụp trong tháng 4 năm 2016