Gốm Bát Tràng hiện đại (1)

           Ảnh chụp trong tháng 10 năm 2017. Nhiều món là đồ giả cổ.