Ngẫu nhiên ngộ nghĩnh 07.01

           07.01 là “thân cành cây khô”, bộ thứ nhất

           Tất cả đều thấy trên bờ biển Nha Trang trong mùa biển động năm 2016. Cái lớn chụp luôn tại chỗ,
           cái nhỏ (4 cái sau cùng) đem về nhà rửa sạch rồi mới chụp.

           Ngẫu nhiên có khi thật ngộ nghĩnh. Hay đây là Tạo hóa tạo hình?!