Bảo tàng Quảng Trị

           Ảnh chụp trong tháng 10 năm 2015. Đa số là chụp lại ảnh của người khác.