Chợ đêm và chợ phiên ở Bắc Hà (Lào Cai)

           Ảnh chụp trong tháng 1 năm 2017