Ngẫu nhiên ngộ nghĩnh 08.01

           08.01 là “ly nước khác (không phải cà-phê)”, bộ thứ nhất

           Ngẫu nhiên có khi thật ngộ nghĩnh. Hay đây là Tạo hóa tạo hình?!

                Có phải trong ly có một người đang ngoái đầu?                                Vào quán ăn cơm, nhìn ly trà đá, thấy một con cá!                                                Vẫn quán cơm, ly trà đá, một hôm khác, một con cá khác.                                Vẫn ly trà đá, lần này gặp chó!                Trà đá, cá.                Trà đá, chó hay mèo?                Trà đá, chó.                Trà đá, chó hay mèo?                Trà đá, con gì đây?                Không nhớ ly nước gì, có ít nhất một cái tượng chân dung...                Không nhớ ly nước gì, loài gì đây?                Không nhớ ly nước gì, chó.                Ly Bò Húc uống cạn, hình như có một bóng nữ sinh áo trắng tóc dài...                Ly nước đá đợi nước dừa, hình như có một chân dung...                Trà đá, con gì be bé.                Mình uống nước chanh leo, hay nước chanh leo uống mình?!                Một ly trà nóng