Lăng Cô (Thừa Thiên)

           Ảnh chụp trong năm 2008