Ngẫu nhiên ngộ nghĩnh 01.02

           01.02 là “thân cành cây sống”, bộ thứ hai.

           Ngẫu nhiên có khi thật ngộ nghĩnh. Hay đây là Tạo hóa tạo hình?!