Ngẫu nhiên ngộ nghĩnh 03.02

           03.02 là “đá”, bộ thứ hai

           Ảnh chụp ở động Phong Nha và động Thiên Đường tháng 8-2016.

           Ngẫu nhiên có khi thật ngộ nghĩnh. Hay đây là Tạo hóa tạo hình?!