Nghĩa trang liệt sĩ ở thị trấn Đông Khê

           Ảnh chụp ngày 17 tháng 3 năm 2018.