Ngẫu nhiên ngộ nghĩnh 06.02

           06.02 là “linh tinh”, bộ thứ hai

           Ngẫu nhiên có khi thật ngộ nghĩnh. Hay đây là Tạo hóa tạo hình?!

                                                                                                                                                                                Ngắm cốc chưa có rượu trong khi đợi tiệc bắt đầu, chợt thấy có vài khách lạ!