Mẫu Sơn (Lạng Sơn)

           Ảnh chụp tháng 5 năm 2018.


                                                                                                                                                Ảnh chụp từ xa. Xin lỗi người đồng chí không quen biết!                                                                                                                                                                                                                                Ếch hương, một đặc sản                Chụp gần một hũ mật ong