Ngẫu nhiên ngộ nghĩnh 02.03

           02.03 là “ly cà-phê hay ly nước đá đang đợi cà-phê”, bộ thứ ba.

           Ngẫu nhiên có khi thật ngộ nghĩnh. Hay đây là Tạo hóa tạo hình?!