Ngẫu nhiên ngộ nghĩnh 03.04

           03.04 là “đá”, bộ thứ tư.

           Ngẫu nhiên có khi thật ngộ nghĩnh. Hay đây là Tạo hóa tạo hình?!

                Đèo Cả                Nha Trang                Nha Trang                Cửa Tùng                Làng Bát Tràng                Thành cổ Sơn Tây                Thành cổ Sơn Tây                Đèo Cả                Thác Pongour (Lâm Đồng)                Thác Pongour (Lâm Đồng)                Thác Pongour (Lâm Đồng)                Mũi Đại Lãnh                Nha Trang                Hang Tiên (Bắc Hà, Lào Cai)                Đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang)                Đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang)                Đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang)                Nha Trang đảo                Nha Trang đảo                Cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa)                Lào                Lào                Hồ Truyền Thống (Nam Định)                Hồ Truyền Thống (Nam Định)                Hồ Truyền Thống (Nam Định)                Hồ Truyền Thống (Nam Định)                Làng Bát Tràng                Làng Bát Tràng                Chùa Trấn Quốc                Đền Ngọc Sơn