Ngẫu nhiên ngộ nghĩnh 04.02

           04.02 là “lá, bông, trái, củ”, bộ thứ hai

           Ngẫu nhiên có khi thật ngộ nghĩnh. Hay đây là Tạo hóa tạo hình?!

                Ông Ớt                Vẫn ông Ớt                Bà Na                Bà Chanh Đào                Bà Chanh Xanh Héo                Thằng Sọ Dừa                Cụ Lan                Hai con vịt thủy tiên                Một con vịt thủy tiên                Đầu trâu                Thằng Dưa Hấu Vàng                Ông Hóp Móm (trái miền Nam, không ăn được, quên tên)                Thằng Dừa Lửa                                Thằng Ổi                Bà Hoa Tím                Có ai đây không?                Lá sọ khỉ                Có ai đây không?                Cụ Đại trông vui quá!