Mù Cang Chải (Yên Bái)

           Ảnh chụp ngày 23-24/9/2018