Nhà tưởng niệm Khởi nghĩa Yên Bái

           Ảnh chụp ngày 1 tháng 5 năm 2019