Triển lãm Phụ nữ ở Trường Sơn (2)

           (Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), ảnh chụp ngày 12 tháng 6 năm 2019)


                                                                                Hẳn là mỗi ngày đều có dừng để ngủ và vệ sinh, khi ấy pháo được hạ xuống.