Cột cờ Lũng Pô (Lào Cai)

           ảnh chụp ngày 13 tháng 4 năm 2019