Thu Tứ, “Quê hương - Cảnh sắc - Hà Nội”


xuân vàngxuân xanh lác đác xuân vàng
tháng giêng Hà Nội ra đường ngẩn ngơ
đi trong phơi phới xuân mưa
đê mê mắt dõi bài thơ: lộc vừng!


2-2019


hạ đỏcấm rồi ai vẫn đốt đây?
hồ Gươm xác pháo đỏ đầy sáng nay
âm xưa rộn rã bên tai
hạ trông mắt ngỡ xuân lai năm nào…


9-2019
_________
Cây lộc vừng mùa xuân lá vàng rực rỡ, mùa hè buông những dây hoa đỏ như tràng pháo, hoa rụng xuống trông như xác pháo!